TÜRKİYEYAŞAM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE SORUŞTURMA

istanbul üniversitesi

İstanbul Üniversitesi polisinin bir yıl ara vermek ve durmak isteyen öğrenciyi durdurma kararı iptal edildi. Mahk İstanbul’da olağanüstü hal var mı, sıkıyönetim yasası uygulanıyor mu? Di iptal edildi. Arama iznine karşı eylemde bulunan ve konuyu gündeme getiren öğrenciler, mahkemeye soruşturma açmışlardır. 12 Ocak’ta, 22 öğrenci hakkında eylemleri nedeniyle idari soruşturma başlatıldı.

16 Şubat’ta İÜ Araştırma Komisyonu tarafından bildirilen belgelere göre, öğrenciler aşağıdaki suçlamalardan yargılandı: Asıl saldırıya katıldığınız için ağır hakaretler ve güvenlik görevlilerine aktif direniş göstererek… ”

Ferman asıldı
Radikal, polisin bir yıl aramasına izin veren kararda adım adım ilerlemiş olduğunu açıkladı: İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 30 Kasım 2010 tarihinde Fatih Üniversitesi Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Üniversitesi çevresinde önleyici aramalar yapması talebinde bulundu. Aslında, bu izin her zaman 5 yıl boyunca verildi ve bu sefer kıyamet üniversite duvarına asılırken dağıldı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne 5 öğrenci itiraz etti; 12 Ocak’ta Beyazıt Kampüsü’nde protesto gösterileri düzenlendi. P AKP, YÖK, polis, soruşturmalar, isyancılar banner afiş sanatı ile yürüyen öğrenciler university Bu afiş astı üniversitede bir acil durum var.

Bir gün sonra, mahkeme temyiz kararını verdi. Arama emrini veren Hakim Cevat Marancı, bu izni yasaya uygun olarak buldu, ancak üniversitenin duvarlarına asılma kararını eleştirdi gibi eleştirdi. Adını açıklayanlar hakkında soruşturma başlattı.

‘Yetki devri’
Yüksek mahkeme (İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi) kararı 18 Ocak’ta iptal etti. Yargıç tarafından verilen karar, bir yıl süreyle hakimin genel izninin otoritesinin kullanılacağını vurgulayan Türkiye’deki arama emrinin hatırlatıldığını hatırlattı. Ayrıca İstanbul’da acil durum veya sıkıyönetim devleti olmadığını hatırlattı.

The decision of the Istanbul University police to stop the student who wanted to stop and search for a year was canceled. Mahk Is there a state of emergency in Istanbul, martial law is being applied? Di was canceled. The students who carried the action against the search permission and brought the matter to the agenda and the court investigation opened. On January 12, administrative investigations were launched against 22 students due to their actions.

According to the documents communicated by IU Investigation Commission on February 16, the students were charged with the following accusations: that you were involved in the actual attack by showing heavy insults and active resistance to security guards… ”

Edict was hanged
Radikal announced a step-by-step progress on the decision that authorized the police to search for a year: Istanbul 1st Magistrate’s Criminal Court decided on November 30, 2010 at the request of Fatih Security Directorate to conduct preventive searches around Istanbul University. Actually, this permission has always been given for 5 years, and this time the apocalypse broke down when hanging on the wall of the university.
5 students objected to Istanbul 1st Magistrate Criminal Court; On 12 January, protests took place at Beyazıt Campus. ‘AKP, YÖK, police, investigations, rebels’ students walking with the banner art There is a state of emergency in this university ast banner hung.

A day later, the court concluded the appeal. Judge Cevat Marancı, who gave the search warrant, found this permission uygun in accordance with the law,, but he also criticized the decision to hang on the walls of the university gibi like an edict gibi. He initiated an investigation on those who disclosed his name.

‘Seizure of authority’
A higher court (Istanbul 12th Criminal Court of First Instance) annulled the ruling on 18 January. The decision was given by the judge reminded that the search warrant in Turkey, emphasized one year will be usurped authority of a general permit by the judge. He also reminded that there was no state of emergency or martial law in Istanbul.

Tags : İstanbul Üniversitesiohalsoruşturma